หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ "การทำเล็บเจล" เป็นที่นิยมมากกว่าการทำเล็บประเภทอื่นๆ คือ สามารถติดอยู่ได้นาน ส่วนประสิทธิภาพของเจลนั้นจะขึ้นกับความสามารถในการยึดติดกับสิ่งที่ใช้ ระยะเวลาที่ติดและความยากง่ายเวลาล้างออก ร้านทำเล็บส่วนใหญ่มักจะรับรองว่า เล็บเจลสามารถอยู่ได้นานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และถ้าหากทาอย่างเหมาะสมเล็บเจลอาจมีอายุได้นานถึง 3 สัปดาห์ ซึ่งแตกต่างจากการทาเล็บทั่วไปที่อยู่ได้เพียง 2-3 วัน ก็หลุดร่อน
2019-12-24
Comments
No one has Commented on this post yet.
Related Posts
At Osiria Natural Products discover a great selection of body care products that reflect my p**ion f...
At Osiria Natural Products discover a great selection of body care products that reflect my p**ion f...
At Osiria Natural Products discover a great selection of body care products that reflect my p***ion...
At Osiria Natural Products discover a great selection of body care products that reflect my p**ion f...
At Osiria Natural Products discover a great selection of body care products that reflect my p***ion...
At Osiria Natural Products discover a great selection of body care products that reflect my p***ion...
Feet are a vital and essential part of our body and will be taken care of regularly a bit like the o...
Discover truly the best natural and organic beauty products at Osiria Natural Products. Kind to your...
Discover truly the best natural and organic beauty products at Osiria Natural Products. Kind to your...
Discover truly the best natural and organic beauty products at Osiria Natural Products. Kind to your...